Benvinguts a la web sobre Basale Stimulation® a Espanya. Actualizada al gener de 2015

Sobre Basale Stimulation

BASALE Stimulation ® n. ANDREAS Fröhlich

Segurament us crida l'atenció el canvi del nom del concepte. Quan el concepte va començar a extendre des d'Alemanya a altres països europeus, tots els formadors varem traduir BASALE Stimulation a la respectiva llengua del país. A Espanya, des de l'any 1994, hem format i hem fet conèixer el concepte a través d'articles, jornades, trobades de professionals i d'aquesta mateixa pàgina web sota el nom de "Estimulació Basal" i així es coneix el concepte en tot el territori espanyol i als països de parla castellana.

 

La presidència del "Internationaler Förderverein Basale Stimulation ® e . V." (l'associació internacional de Basale Stimulation ®) va informar a l'inici de l' any 2013 a tots els socis de l'ampliació del dret del registre de marca. Com es tracta d' un nom registrat i, en conseqüència protegit, ens veiem obligats a utilitzar a partir d'ara en tots els països l'enunciat BASALE Stimulation ® n. ANDREAS Fröhlich. Esperem que tots ens puguem acostumar aviat i amb facilitat a aquest canvi purament formal.

 

Què és Basale Stimulation®?

Basale Stimulation® és un concepte per al desenvolupament de persones greument discapacitades creat per A. Fröhlich als anys 70 a Alemanya. El seu iniciador la defineix com "una forma de potenciació de la comunicació, la interacció i el desenvolupament orientada en totes les seves àrees a les necessitats bàsiques de l'ésser humà". Els seus orígens es troben en el procés d'escolarització de nens pluridiscapacitats a l'escola d'educació especial al Land de Renània-Palatinat amb la necessitat de nous procediments i noves idees que aquest gran pas va comportar. En aquesta mateixa plana trobareu un article que parla sobre els orígens del concepte i del seu procés de desenvolupament com a tal.
Basale Stimulation® parteix de la idea que des del naixement i fins a la mort són possibles i tenen sentit nous processos de desenvolupament, malgrat les greus limitacions que pugui tenir una persona. A partir d'aquesta premissa, Basale Stimulation® pretén fer ofertes sense demanar condicions prèvies a l'altre, sense requerir "d'uns mínims" de resposta o activitat i s'ofereix així com a un concepte adequat per a un ampli ventall de persones (nens pluridiscapacitats, persones amb una demència, persones en coma, pacients somnolents, persones amb malalties mentals...) A continuació us proposem un parell d'aclariments conceptuals que han de servir per a definir i comprendre adequadament el concepte d'Basale Stimulation®:
D'entrada la paraula "ESTIMULACIÓ" ens pot portar a pensar en quelcom relacionat amb la recepció en el nostre cervell d'informacions provinents dels diferents sentits. Si ens quedem amb aquesta lectura, no tindrem una visió completament falsa del concepte però si en gran mesura incomplerta. En BS la recepció i emmagatzemament d'una informació no tenen sentit si no porten a la percepció de la mateixa. Per Fröhlich, la percepció és un procés de significació individual d'un estímul en el qual hi ha implicats també elements socials i emocionals i no únicament elements bioquímics. Així doncs, els estímuls susceptibles de ser percBSuts seran aquells que estructurats de manera adequada per a cadascú, donin informació a la persona sobre el seu propi "jo" corporal, sobre la persona amb la que s'està relacionant i sobre l'entorn que l'envolta". Així mateix, "estimulació" s'ha d'entendre com a "impuls" que ha de facilitar la obertura d'un mateix cap a l'entorn i que oferim a algú que, degut a la seva discapacitat no està en condicions d'assegurar-se per si mateix el seu propi desenvolupament.
La paraula "Estimulació" doncs, va més enllà d'allò purament sensorial, i ens convida a la proposta, a la oferta i a la activació de l'altre mitjançant propostes que li siguin suficientment atractives, pròximes i significatives.

 

foto cara sonrisa El terme "BASAL" té el seu origen en les percepcions intrauterines bàsiques. Per a molts aquest és l'aspecte més conegut de l'BS: la percepció somàtica, vibratòria i vestibular i la hipòtesis del desenvolupament perceptiu vinculada a aquestes tres àrees: si una persona sobreviu un embaràs, malgrat les lesions que pugui tenir, es dóna per suposat que disposa d'unes capacitats bàsiques d'intercanvi i orientació amb l'entorn, és a dir, disposa de possibilitats d'intercanvi somàtic, vibratori i vestibular. Sense aquestes capacitats mínimes no és possible que una gestació arribi a terme. Es d'aquestes tres grans àrees que se'n deriven tot un seguit d'activitats que es poden utilitzar per seguir potenciant el desenvolupament perceptiu d'una persona i que possiblement algunes d'elles ja les conegueu. A. Fröhlich en el seu darrer llibre sobre el concepte, es lamenta que sovint hagi estat entès a mitges: sovint es passà a llegir la part pràctica ignorant la part teòrica ....quan és precisament en aquesta on la pràctica adquireix el seu sentit: qualsevol oferta, ha d'estar vinculada al desenvolupament global i ha de tenir en compte totes les àrees del desenvolupament. I aquest és potser un error en el que es cau de vegades si no es té suficient informació sobre el concepte: en l'aplicació estandarditzada d'un llistat d'activitats sense tenir en compte altres aspectes fonamentals, a banda de la globalitat en el desenvolupament, també implícits dins la paraula "basal": com ara la necessitat corporal de la persona (la aportació en la estructuració del propi "jo" que li pugui suposar el que oferim), la seva resposta activa (els petits senyals corporals que ens indiquen com rep la nostra oferta), el moment concret en què fem una oferta (si està cansat, refredat, irritat, content, adormit...), la seva biografia i experiència passades (possibles experiències doloroses/agradables passades vinculades al seu cos, la significació d'una oferta, tot allò vinculat al passat que podem despertar en l'altre...)....i en general tots aquells aspectes que puguin afavorir la activació de l'altre, en la direcció en la que ell mateix marqui, ja que cadascú és l'actor del seu propi desenvolupament i nosaltres, professionals o familiars l'acompanyem en el seu camí. La passivitat només apareix quan el professional no aconsegueix un acostament sensible a les necessitats de l'altre per diferents motius (manca de temps, estrès, manca de qualificació, manca d'informació...) i provoca que la persona es converteixi en un "objecte de tractament", i res no estaria més lluny que això de la finalitat de Basale Stimulation®. Com veieu el significat de "basal" és força més complex que només el trBSall en les tres àrees bàsiques.
Basale Stimulation® és segons Fröhlich,"una oferta que estructura allò quotidià i allò proper".
Per a informacions més detallades, us recomanem la lectura dels articles que trobareu penjats en la web, i per qualsevol dubte o consulta, no dubteu en contactar amb nosaltres pel que us calgui.

Què No és Basale Stimulation®?

manos abuela

No és una teràpia, ja que no hi ha res que calgui "curar". Només hi ha persones que necessiten un suport en el seu desenvolupament . No cal cumplir uns requisits mínims per accedir-hi.
Es fan ofertes sense demanar condicions prèvies a qualsevol persona greument discapacitada.

No és un mètode de tractament on s'apliquen diferents tècniques en funció del "problema" a tractar. La individualitat amb tot el que aquesta comporta fa impossible l'existència de "receptes basals" que serveixin per a tothom. No hi ha programes estàndard d'Basale Stimulation.

No és un mètode d'estimulació multisensorial, sinó que va més enllà, proposant ofertes significatives per la persona mitjançant un diàleg basat en la proximitat corporal, l'escolta i per tant l'intercanvi amb l'altre. Aquest plantejament fa que les sales d'estimulació sensorial siguin en Basale Stimulation, prescindibles.

No és un concepte de "relax i benestar". Aquesta no és la finalitat en si, sinó la estructuració del "jo corporal" vivències agradables del propi cos, que facilitin la obertura a l'entorn material i social.

Necessitats humanes bàsiques segons Basale Stimulation®

(Fröhlich & Bienstein 2003)

• Necessitat d'evitar gana, set i dolor
• Necessitat elemental d'activació, canvi i moviment
• Necessitat de seguretat, estabilitat i relacions de confiança
• Necessitat d'establir vincles, de ser acollit i de tendresa
• Necessitat de reconeixement i consideració d'un mateix
• Necessitat d'independència, autonomia i autoafirmació

Els temes essencials de Basale Stimulation®

cara chico sonrisa

Malgrat la enorme difusió del concepte en àmbits com les cures bàsiques, la infermeria etc, s'ha aconseguit perfilar uns temes essencials que han de moure les nostres tasques professionals independentment de l'àmbit en el que trBSallem. Ja sigui en escola d'educació especial, en un geriàtric, o en un hospital, els temes essencials ens ofereixen un marc de suport individual i que lògicament farà referència a la necessitat o necessitats més rellevants d'una persona greument discapacitada en un moment determinat de la seva vida. Aquests grans temes, emmarcaran les "intencions" que mouran la nostra actuació i el nostre acompanyament.


• Mantenir la vida i vivenciar el desenvolupament
• Sentir la pròpia vida
• Viure la seguretat i construir la confiança
• Desenvolupar el propi ritme
• Donar forma a la pròpia vida
• Vivenciar l'entorn
• Establir relacions i donar forma a la trobada amb l'altre
• Donar sentit i significat
• Viure l'autonomia i la responsabilitat
• Descobrir el món i desenvolupar-s'hi

¿ A qui va dirigida Basale Stimulation®?

A persones que en un moment puntual o al llarg del seu desenvolupament necessiten suport en les àrees de la percepció, la comunicació i el moviment:
Nens amb discapacitat intel·lectual, nens pluridiscapacitats, persones grans, persones amb dany cerebral adquirit, persones amb alteracions de la consciència, persones amb problemes de salut mental, persones amb alteracions de la conducta, persones en procés de mort…